top of page
ecotuin & voedselbos

ecotuin & voedselbos

Men kan een levend wezen niet los zien van een ander levend wezen, noch van zijn omgeving. Die basisgedachte vormt de rode draad in een ecotuin en een voedselbos.

Wat je vertrekpunt ook is (een ruw terrein of een bestaande tuin), alles kan ecologisch ‘gevormd’ worden. Een kleine stadstuin, een gezinstuin met veel speelruimte, een nutstuin. Het maakt in principe niets uit.

Het nastreven van een ecologische (sier)tuin betekent niet dat je je persoonlijke verwachtingen over je tuin aan de kant moet schuiven. Ook de vormgeving van je tuin hou je zélf in de hand.Een ecologische tuin draagt bij tot de kwaliteit van het milieu, het landschap en de natuur

Met een ecologische tuin lever je een bijdrage aan een schoner en gezonder milieu. Bestrijdingsmiddelen zijn uit den boze. En je zorgt voor méér natuur. Een ecologische tuin probeert zo optimaal mogelijk dienst te doen als voedselbron en (tijdelijke) verblijfplaats voor planten en dieren.

Bij het ontwerp wordt er rekening gehouden met de landschappelijke eigenheid van je streek. Ontwerpkeuzes voor een tuin op het platteland kunnen op die manier geïnspireerd zijn door wat datzelfde platteland typeert. In de stad draagt je tuin veeleer bij tot het landschap als een soort groen ‘stapsteentje’, midden in een stedelijke omgeving.


 

De juiste plant op de juiste plaats

In de natuur bepalen de lokale groeiomstandigheden welke planten zich kunnen handhaven en welke niet. Al naar gelang de omstandigheden ontwikkelen zich andere plantengemeenschappen. Belangrijk is dus in de eerste plaats goed de karakteristieken van je tuin te kennen. Een goede plantenkeuze vermijdt in grote mate latere overmatige waterbehoefte, ziektegevoeligheid, slechte groei enz.

 

Weet dat in het wild voorkomende, inheemse plantensoorten de meest duurzame zijn. Als een soort zich in het wild kan handhaven, dan heb je goede garantie dat ze met een minimum aan verzorging zal kunnen gedijen in je tuin. 

Als je met de natuur samenwerkt, zal je tuin arbeidsarmer worden

Een tuin wekt bij velen de nogal negatieve associatie op met schoonmaken, snoeien enz. Nochtans kan veel werk vermeden worden. Een ecologische siertuin moet kunnen standhouden zonder al te veel menselijke tussenkomst. Vecht niet tegen de natuur, maar werk ermee samen.

 

Tuinafval wordt zoveel mogelijk vermeden. Bvb door te composteren en te mulchen. Mulchen is het bedekken van de bodem met een laag organisch materiaal. Deze bedekking beschermt de grond tegen de regen en de wind, houdt de bodem vrij van onkruidgroei, tempert temperatuurverschillen en voorkomt uitdroging. Door het langzame verteringsproces komen voedingsstoffen vrij en wordt de grond verrijkt met humus. Het bodemleven wordt gestimuleerd en de structuur van de grond verbeterd. Door dit natuurlijke proces verdwijnt de mulchlaag vanzelf en wordt de bodem steeds gezonder. 


Voedselbos

Een voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met als doel voedsel te produceren. Een voedselbos herbergt een rijkgeschakeerde, snel toenemende biodiversiteit. 

In bossen, bosranden en langs open plekken is veel eetbaars te vinden. Bramen, bessen, noten, kruiden en eetbare wilde planten. Deze leveren voedsel, niet alleen voor mensen maar ook voor veel diersoorten zoals vogels, vleermuizen, vliegende insecten en al het bodemleven. 

Het voedselbos kan een grote wilde tuin zijn, een bosachtig park, een ruig natuurgebied of een min of meer georganiseerde tuinderij. 

 

joost: aanleg & onderhoud van uw tuin

Wil je van nul beginnen of je bestaande tuin aanpassen? Ben je op zoek naar iemand om je tuin te onderhouden? Heb je nog vragen? Neem vrijblijvend contact op.

 

bottom of page